Norges Bank

Publikasjon

SEPA – standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa

Harald Haare

28. januar ble den første felleseuropeiske girotjenesten for kundebetalinger tatt i bruk – en milepæl var dermed nådd i det største IT-relaterte bankprosjektet som sannsynligvis noen gang er gjennomført. I løpet av et par år vil det komme ytterligere betalingstjenester. Det vil ikke lenger ha noen betydning om betalingen skjer innenfor et enkelt land eller over landegrensene. Det vil være en stor utfordring å få en rask overgang til de nye løsningene, slik at kostnadsbesparelser og effektivitetsgevinster kan oppnås. På noe sikt vil de rent nasjonale betalingsløsningene forsvinne i eurolandene. Over tid vil dette også få betydning for land som ikke benytter euro som valuta. 

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15