Norges Bank

Publikasjon

Økonomiske perspektiver

Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale

I foredraget drøfter sentralbanksjefen uroen i finansmarkedene og forhold som har gitt grobunn for uroen. Han peker også på mulige konsekvenser for veksten internasjonalt og hvordan dette kan påvirke utviklingen i norsk økonomi og innretningen av pengepolitikken. Videre tar han opp hvordan den gode økonomiske utviklingen i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet og de endrede rammevilkårene for norsk økonomi har påvirket fordelingen av inntektene i samfunnet. Avslutningsvis drøftes fordelingen av inntekter mellom generasjoner med vekt på forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland.

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15