Norges Bank

Publikasjon

NEMO – en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse

Leif Brubakk og Tommy Sveen

Makroøkonomiske modeller er ett av flere verktøy som brukes i analyser av norsk økonomi og i pengepolitikken. NEMO er en ny makroøkonomisk modell som er utviklet i Norges Bank. Den har en sentral plass i utformingen av rentebanen. I tillegg til å beskrive modellens oppbygning, tallfesting og virkemåte fokuserer artikkelen på bakgrunnen for valg av modell og hvilke egenskaper som kreves av den. Til slutt gis det eksempler på anvendelser av modellen.

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15