Norges Bank

Publikasjon

Jarle Bergo: En profesjonell pengepolitiker går fra borde

Arne Jon Isachsen intervjuer den avgående visesentralbanksjefen

Jarle Bergo har tjenestegjort i nærmere 40 år i Norges Bank når han nå trer tilbake fra stillingen som visesentralbanksjef. I intervjuet ser han tilbake på den lite vellykkede etterspørselsreguleringen på 1970- og 1980-tallet. At lavere arbeidsløshet tilsynelatende lot seg ’kjøpe’ ved høyere inflasjon, var god latin, men politikk basert på en slik forståelse endte i stagflasjon. Nå er man tilbake til det normale, der pengepolitikkens fremste oppgave er å gi aktørene i økonomien et stabilt nominelt anker. Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken er klar for alle. Intervjueren fritter også sitt objekt ut om hva som er og ikke er sentralbankoppgaver, om bankkrisen på 1990-tallet og om arbeidsbyrde.

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15