Norges Bank

Publikasjon

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006

Einar W. Nordbø

Anslag for den økonomiske utviklingen fremover er et viktig grunnlag for pengepolitikken, og analyser av avvik mellom den faktiske utviklingen og anslagene er en viktig del av arbeidet med å bedre grunnlaget for anslagene. I denne artikkelen etterprøves Norges Banks anslag for 2006. Veksten i fastlandsøkonomien i 2006 ble klart høyere enn anslått, og produksjonsgapet ble trolig også mer positivt enn anslått. Samtidig ble konsumprisveksten justert for avgifter og energivarer lavere enn ventet.

Publisert 22. mars 2007 12:30
Publisert 22. mars 2007 12:30