Norges Bank

Publikasjon

Valutahandelsstatistikken – ny innsikt i valutamarkedet

Erik Meyer og Janett Skjelvik.

Norges Bank har publisert en ny statistikk over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Statistikken gir informasjon om aktiviteten i markedet for norske kroner, og vil være et viktig hjelpemiddel til å overvåke og kartlegge mekanismene i kronemarkedet. Valutahandelsstatistikken viser at den gjennomsnittlige kroneomsetningen til rapportørbankene per dag i perioden oktober 2005–januar 2006 var på over 63 milliarder kroner. Utenlandske banker dominerer handelen i spot- og swapmarkedet, mens ikkefinansielle foretak er størst i forwardmarkedet. Handel i norske kroner mot euro utgjør den største andelen av spottransaksjonene, mens for swaptransaksjonene dominerer handel mot dollar. For forwardtransaksjonene er valutafordelingen mer jevn.

Publisert 28. januar 2010 08:47