Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2003

Nummer:
1/2003

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver (754 kB)
Sentralbanksjefens årstale

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 (350 kB)
Heidi Lohrmann

Globalisering - måling og utviklingstrekk (664 kB)
Karsten Stæhr

Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld (711 kB)
Jon Bergundhaugen

Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier (386 kB)
Siri Valseth

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (21 kB)

Tabeller (317 kB)

Hele heftet (3 274 kB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 15. mars 2003 00:00
Publisert 15. mars 2003 00:00