Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2001

Nummer:
1/2001

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver
Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale

Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"?
Knut Sandal og Anders Svor

Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer
Nina Langbraaten og Heidi Lohrmann

Ny økonomi i euroområdet og USA
Espen Frøyland og Kåre Hagelund

Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen
Sindre Weme og Kristine Andenæs Axelsen

Norges Banks system for å styre renten
Lars-Christian Kran og Grete Øwre

Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI?
Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Nye retningslinjer for pengepolitikken

Tabeller

Hele heftet (6700 KB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 15. mars 2001 00:00
Publisert 15. mars 2001 00:00