Norges Bank

Publikasjon

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/12

Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapporten Finansiell stabilitet. Hensikten med stresstestene er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. I denne utdypingen går nærmere inn på bakgrunnen for noen av forutsetningene som ble lagt til grunn i Finansiell stabilitet 1/12. Videre ser vi på hvordan ulik tilpasning hos bankene påvirker resultatene i stresstesten.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 7. juni 2012 14:00