Norges Bank

Publikasjon

Innskyterpreferanse

Bent Vale

Innskyterpreferanse innebærer at innskyterne i en bank gis fortrinnsrett fremfor andre kreditorer. Artikkelen drøfter fordeler og problemer ved eventuelt å innføre innskyterpreferanse i Norge. Innskyterpreferanse vil redusere den subsidieringen av bankene som skyldes manglende risikoprising av innskuddsgarantien og den implisitte statsgarantien. Det vil også kunne gi større sikkerhet for ikke-finansielle foretak med tidvis store bankinnskudd. Innskyterpreferanse kan imidlertid gjøre eventuell markedsfinansiering dyrere for mindre banker.

Publisert 7. juni 2012 14:00