Norges Bank

Publikasjon

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010

Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne

Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapportserien Finansiell stabilitet. I testene fremskrives bankenes regnskaper til 2013. I denne utdypingen beskrives oppbyggingen av stressalternativet i Finansiell stabilitet 2/2010 og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale forutsetninger. Resultatene fra stresstestene viser at bankene kan opprettholde en god kapitaldekning selv om den økonomiske veksten skulle bli svak i flere år fremover. Et bredt spekter av sensitivitetsanalyser viser at bankene også kan tåle kraftigere økonomiske sjokk enn de som inngår i stresstesten.

Les artikkelen (pdf, 327 kB)

Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 08:42
Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 08:42