Norges Bank

Publikasjon

Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til sikringsfond

Sigbjørn Atle Berg

Etter finanskrisen er det kommet mange forslag til nye skatter for finansnæringen. Motivene springer i stor grad ut fra den aktuelle situasjonen. Artikkelen ser på det faglige grunnlaget for noen av forslagene og drøfter om en særskatt kan begrunnes ut fra effektivitetshensyn. Det legges særlig vekt på forskning som tyder på at omfanget av bankenes markedsfinansiering er en god indikator for deres risikoeksponering. Avslutningsvis tas det opp om noen av forslagene kan være relevante for utformingen av en risikojustert avgift til Bankenes sikringsfond.

Les artikkelen (pdf, 250 kB)

Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 12:55
Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 12:55