Norges Bank

Publikasjon

Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning

Henrik Andersen

Bruk av ulike metoder kan gjøre det vanskelig å sammenlikne bankenes rapporterte tall for kapitaldekning. For å få et bedre grunnlag for å sammenlikne bankenes soliditet benyttes det i artikkelen samme metode til å beregne kapitaldekningen i alle de norske bankene. Beregningene kan tyde på at soliditeten til standardmetodebankene blir undervurdert sammenliknet med internmetodebankene i de rapporterte kapitaldekningstallene. Beregningene gir også en annen rangering etter soliditet innen gruppen av internmetodebanker.

Les artikkelen (pdf, 312 kB)

Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 13:03
Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 13:03