Norges Bank

Publikasjon

Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Nina Larsson Midthjell

Hvilken effekt en finanspolitisk endring har på realøkonomien, påvirkes blant annet av valg av finanspolitisk instrument, konjunktursituasjonen, finanspolitisk troverdighet og finanspolitisk handlingsrom. Artikkelen drøfter i hvilken grad finanspolitiske tiltak satt i verk under finanskrisen har hatt en ønsket effekt på realøkonomien. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de langsiktige virkningene, men det synes å være utvilsomt at finanspolitiske tiltak hadde kortsiktige virkninger og forhindret et kraftig fall i etterspørselen i mange land.

Les artikkelen (pdf, 395 kB)

Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 08:52
Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 08:52