Norges Bank

Publikasjon

Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet

Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum

Norges Bank har i årene etter 2000 gjennomført store endringer i sin rolle og virksomhet på kontantområdet. Siktemålet har vært å øke effektiviteten innen kontantforsyningen og i det samlede betalingssystemet. Banken har blant annet inntatt en tydeligere grossistrolle og avviklet tjenester som mer naturlig er en del av detaljistleddet i kontantforsyningen. Artikkelen presenterer endringene og gjennomgår vurderinger og begrunnelser som ligger bak de valg som er gjort.

Les artikkelen (pdf, 316 kB)

Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 12:47
Publisert 14. desember 2010 16:30
Sist endret 20. desember 2010 12:47