Norges Bank

Publikasjon

Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010

Penger og Kreditt vil fremover publisere tabeller med utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapporten Finansiell stabilitet. I testene fremskrives regnskapet over 3-4 år i banker som representerer over 60 prosent av forvaltningskapitalen i det norske banksystemet. I denne utdypingen sammenliknes stressalternativene fra de tre siste FS-rapportene. Stressalternativet i FS 1/09 satte bankene på en betydelig hardere prøve enn alternativene i FS 2/09 og FS 1/10.

Les artikkelen (pdf, 186 kB)

Publisert 14. mai 2010 11:00
Publisert 14. mai 2010 11:00