Norges Bank

Publikasjon

TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa?

Vigdis Husevåg

Ved uro i verdipapirmarkedene er det spesielt viktig at man har gode systemer for å gjøre opp handler. Den europeiske sentralbanken har etablert prosjektet TARGET2-Securities (T2S), som skal gjøre det enklere og billigere å gjøre opp verdipapirhandler på en trygg måte. T2S skal være en felles IT-løsning for oppgjør i euro og andre europeiske valutaer. Det er 29 verdipapirsentraler (herunder VPS) som har signert intensjonsavtale om å bruke T2S, og flere sentralbanker utenfor eurosonen (herunder Norges Bank) vurderer å delta med nasjonal valuta. Priser og styringsform er ikke avgjort ennå. Hva man kommer fram til her, kan bli avgjørende for oppslutningen.

Les artikkelen (pdf, 279 kB)

Publisert 14. mai 2010 11:00
Publisert 14. mai 2010 11:00