Norges Bank

Publikasjon

Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst

Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl.

I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed valuta tilsvarte om lag 500 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2010. Kombinasjonen av lav risiko og høyere avkastning enn statsobligasjoner vil trolig føre til økt interesse også fra norske investorer de kommende årene. Artikkelen beskriver hva som kjennetegner OMF og markedet for dem. Enkelte risikofaktorer, og om OMF kan påvirke stabiliteten i det finansielle  systemet, tas også opp. (Artikkelen er oppdatert i november 2010 med enkelte mindre endringer. Artikkelen er også publisert på engelsk i Economic Bulletin.)

Relaterte artikler publisert av Norges Bank:

Publisert 14. mai 2010 11:00
Sist endret 12. mai 2010 14:58
Publisert 14. mai 2010 11:00
Sist endret 12. mai 2010 14:58