Norges Bank

Publikasjon

Hva er virkningen av reguleringer av boliglån?

Bjørn Helge Vatne

Finanstilsynet har utarbeidet retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis ved lån til boligformål. Disse retningslinjene stiller krav om tilstrekkelig betjeningsevne og om begrensninger i belåningsgrad. Artikkelen belyser effekten av slike krav på låneopptaket gjennom enkle analyser av data på husholdningsnivå. Hadde reguleringene blitt innført ved inngangen til 2007, ville ifølge beregningene gjeldsveksten i 2007 falt fra 12 prosent til mellom 4 og 8 prosent.

Relaterte artikler publisert av Norges Bank:

Publisert 14. mai 2010 11:00
Publisert 14. mai 2010 11:00