Norges Bank

Aktuell kommentar

IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur

Forfatter:
Arild J. Lund og Thorvald Grung Moe
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2015

Det internasjonale valutafondet - IMF - gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. I år gjør IMF en slik vurdering av det finansielle systemet i Norge. Formålet med Financial Sector Assessment Program (FSAP) er å vurdere svakheter og styrker i medlemslandenes finansielle system og foreslå tiltak som kan bidra til et mer robust finansielt system nasjonalt og internasjonalt.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 3. februar 2015 10:00
Publisert 3. februar 2015 10:00