Norges Bank

Aktuell kommentar

Deflasjonsindikator for euroområdet

Forfatter:
Eilert Husabø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2014

Prisveksten i euroområdet har falle til eit lågt nivå. Den låge prisveksten har ført til uro for deflasjon. Vi konstruerer ein indikator som skal fange opp om eit land opplever deflasjon. Den viser at euroområdet samla og dei fleste enkeltlanda er lengre unna deflasjon no enn under finanskrisa. Unntaka er periferilanda, der indikatoren nærmar seg eller overstiger nivåa frå under finanskrisa. Hellas er einaste landet som for tida opplever deflasjon.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 27. mars 2014 10:05
Publisert 27. mars 2014 10:05