Norges Bank

Aktuell kommentar

Bruk av referansekurser og påvirkning på valutamarkedet

Forfatter:
Hong Xu og Marit Øwre-Johnsen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2014

I valutamarkedet gjøres det daglig millioner av handler. Valutakursene endrer seg kontinuerlig gjennom dagen og kan svinge mye i løpet av svært korte tidsrom. I mange sammenhenger er det behov for en daglig referansekurs som uttrykker hva kursen var på et gitt tidspunkt den aktuelle dagen. Dette omtales gjerne som en valutafiks. I dette notatet redegjør vi nærmere for hva en valutafiks er og omtaler de viktigste fiksene i markedet for norske kroner. Videre ser vi nærmere på hva valutafiksene brukes til og hvordan aktiviteten, kursutviklingen og likviditeten i ulike valutakryss påvirkes rundt tidspunktet valutafiksen settes. Hovedfokuset i notatet er norske kroner.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 11. september 2014 08:30
Publisert 11. september 2014 08:30