Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt?

Forfatter:
Einar W. Nordbø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2014

Sammenliknet med andre land er de fleste varer og tjenester relativt dyre i Norge. Internasjonale sammenlikninger viser at det generelle pris- og kostnadsnivået som regel er høyere jo rikere et land er. Klassisk teori om prisforskjeller mellom land gir også støtte til en slik sammenheng. Sett i lys av det samlede inntektsnivået fremstår ikke pris- og kostnadsnivået i Norge som spesielt høyt.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. august 2014 14:00
Publisert 14. august 2014 14:00