Norges Bank

Aktuell kommentar

IMF - fortsatt relevant etter 70 år

Forfatter:
Morten Jonassen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
10/2014

Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk og finansiell stabilitet for medlemslandene og for verden har ligget fast i hele denne perioden. Denne aktuelle kommentaren drøfter noen av de endringene som har funnet sted i organisasjonens virkemåte og noen av de utfordringer den nå står foran.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 18. desember 2014 14:30
Publisert 18. desember 2014 14:30