Norges Bank

Aktuell kommentar

Strukturell likviditet

Forfatter:
Ellen Aamodt og Kristian Tafjord
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
9/2013

Strukturell likviditet er nivået på reservene i banksystemet før Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner for å tilføre eller trekke reserver ut av banksystemet. Det er bare sentralbanken som kan skape reserver. Staten, som har sin konto i Norges Bank, kan imidlertid foreta transaksjoner som påvirker strukturell likviditet. De daglige variasjonene i strukturell likviditet bestemmes i hovedsak av slike transaksjoner mellom staten og dens motparter som har konti i private banker. Denne kommentaren drøfter hvilke faktorer som påvirker strukturell likviditet, hva som bestemmer nivået og hvorfor strukturell likviditet i dag tidvis er positiv. Avslutningsvis gir vi en kommentar til prognosen for strukturell likviditet for 2014.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 19. desember 2013 12:00
Publisert 19. desember 2013 12:00