Norges Bank

Aktuell kommentar

Mål på kredittrisiko i husholdningene

Forfatter:
Haakon Solheim og Bjørn H. Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2013

Misligholdsraten på utlån til husholdningene fra norske banker og kredittforetak falt etter bankkrisen på 1990-tallet og har vært lav siden tusenårsskiftet. Vi argumenterer for at kredittrisiko oppstår i husholdninger som på samme tid har høy gjeld, lav gjeldsbetjeningsevne og dårlig pantesikkerhet. Selv om gjeldsbelastningen har økt til historisk høye nivåer, har andelen av gjelden som holdes av husholdninger med dårlig gjeldbetjeningsevne og lav pantesikkerhet falt siden begynnelsen av 1990-tallet. Størrelsen på den utsatte gruppen vil imidlertid være sensitiv for sjokk, som økte renter, lavere kjøpekraft eller fall i boligprisene.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 13. desember 2013 12:00
Publisert 13. desember 2013 12:00