Norges Bank

Aktuell kommentar

Svakare vekstpotensial i eurolanda etter krisa

Forfatter:
Eilert Husabø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2013

Den globale finanskrisa i 2008 og den påfølgjande statsgjeldskrisa i euroområdet har hatt stor negativ innverknad på økonomisk vekst. Dette har verka direkte inn på Noreg gjennom redusert etterspurnad etter norsk eksport. Vi brukar eit vekstrekneskap for å finne kva faktorar som dreiv veksten i euroområdet før og under krisa og til å seie noko om vekstpotensialet i åra framover. Vi finn at vekstpotensialet i perioden 2013–2020 er om lag halvparten av kva det var før krisa.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 5. desember 2013 10:00
Publisert 5. desember 2013 10:00