Norges Bank

Aktuell kommentar

Norges Banks pengemarkedsundersøkelse i april 2013

Forfatter:
Jo Saakvitne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2013

Norges Bank gjennomførte i april 2013 en undersøkelse av det norske pengemarkedet. Dette var første gang en slik undersøkelse ble gjennomført i Norge. Resultatene gir ny innsikt i et marked som er sentralt i det norske finansielle systemet og viktig for implementeringen av pengepolitikken. Resultatene fra undersøkelsen viser tydelig at usikrede lån er konsentrert om de helt korteste løpetidene. De sikrede lånene gjøres i all hovedsak som valutabytteavtaler. Aktiviteten i valutabyttemarkedet er høy ut til 3 måneders løpetid. Undersøkelsen viser også at norske banker netto låner ut norske kroner gjennom valutabytter, og får kronene tilbake som usikrede overnatteninnskudd.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 7. oktober 2013 15:00
Publisert 7. oktober 2013 15:00