Norges Bank

Aktuell kommentar

Arbeidsinnvandring og lønn

Forfatter:
Einar W. Nordbø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2013

Siden EU-utvidelsen i 2004 har Norge opplevd en sterk tilstrømning av utenlandsk arbeidskraft. I denne kommentaren diskuteres det hvilken betydning dette kan ha for lønnsutviklingen. Bruken av utenlandsk arbeidskraft har økt særlig mye innen enkelte næringer, og lønnsveksten i flere av disse næringene har vært klart lavere enn i økonomien for øvrig. Dette kan tyde på at den økte tilgangen på arbeidskraft har bidratt til å dempe lønnsveksten i Norge.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. august 2013 09:45
Publisert 22. august 2013 09:45