Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen?

Forfatter:
Anna Sandvig Brander, Henriette Brekke og Bjørn E. Naug
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2013

Norske bedrifter har økt sin omsetning mot olje- og gassvirksomhet markert de siste årene. Vi ser her nærmere på den petroleumsrelaterte omsetningen i norske bedrifter og hvordan den vil bli påvirket av at fall i oljeprisen. Analysen er basert på en spørreundersøkelse blant bedrifter i Norges Banks regionale nettverk. Svarene tyder på at en del av omsetningen vil bli påvirket dersom oljeprisen faller under $90 og at et prisfall til $70 eller lavere vil få store negative konsekvenser for den petroleumsrelaterte omsetningen i norsk økonomi. Bedriftene anslår samlet sett at de bare i begrenset grad kan erstatte et bortfall av petroleumsrelatert omsetning ved å øke omsetningen i andre markeder på 1-2 års sikt.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 28. juni 2013 14:55
Publisert 28. juni 2013 14:55