Norges Bank

Aktuell kommentar

Utstedelser av foretaksobligasjoner i det norske markedet

Forfatter:
Charlotte Høeg Haugen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2013

Ikke-finansielle foretak hadde ved utgangen av 2012 utestående obligasjonslån for 270 milliarder kroner i det norske markedet. Det utgjorde nesten en femtedel av totalt utestående obligasjonsvolum. I 2012 tok ikke-finansielle foretak opp obligasjonsgjeld for 97 milliarder kroner og stod for om lag 30 prosent av økningen i utestående gjeld i markedet. Siden 2000 har det norske markedet for foretaksobligasjoner utviklet seg fra å være et lite marked dominert av forsyningsforetak, til å bli et marked med store emisjonsvolumer fra høyrisikoforetak. I årene etter finanskrisen i 2008 vokste utestående i markedet lite, men veksten tok seg opp igjen i 2012. Foretak innen shipping, næringseiendom, industri og forsyning stod for mye av veksten.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 20. juni 2013 09:57
Publisert 20. juni 2013 09:57