Norges Bank

Aktuell kommentar

Husholdningenes sparing etter finanskrisen

Forfatter:
Jørgen Gudmundsson og Lisa K. Reiakvam
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2013

Spareraten har steget etter finanskrisen og er nå historisk høy. I denne kommentaren ser vi nærmere på mulige drivkrefter bak husholdningenes spareadferd etter finanskrisen. Vi forsøker å skille mellom strukturelle og konjunkturelle drivkrefter. Strammere kredittpraksis, økt usikkerhet, samt en høy gjeldsbelastning er noen faktorer som kan ha bidratt til å øke spareraten. I tillegg bidrar trolig pensjonsreformen og demografiske endringer til å holde spareraten oppe en stund fremover.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. april 2013 09:05
Publisert 22. april 2013 09:05