Norges Bank

Aktuell kommentar

Basel I-gulvet – overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket

Forfatter:
Henrik Borchgrevink
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2012

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 16. mai 2012 16:15
Publisert 16. mai 2012 16:15