Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Forfatter:
Av Jermund Molland og Monique Erard
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2012

Uroen i finansmarkedene de siste årene har ført til endringer i finansieringsbetingelsene for norske bankkonsern. Gjennom 2008 økte risikopåslagene på bankkonsernenes obligasjonsfinansiering kraftig. Etter å ha falt tilbake og stabilisert seg noe økte påslagene igjen fra sommeren 2011. Når bankkonsernene må erstatte obligasjonslån som er tatt opp i perioden før 2008, øker gjennomsnittskostnaden på obligasjonsfinansieringen. Dette bidrar til å øke bankkonsernenes samlede finansieringskostnader.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. mai 2012 10:02
Publisert 14. mai 2012 10:02