Norges Bank

Aktuell kommentar

Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall

Forfatter:
Av Magdalena D. Riiser
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2012

Tidligere analyser på årstall for en periode på over150 år viser at gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Beregningen av disse gapindikatorene på kvartalstall tilbake til 1970-tallet tyder på at indikatorene i hovedtrekk beholder sitt forløp, men variasjonen i indikatorene blir noe større. Gapindikatorer for formuespriser, investeringer og kreditt beregnet på kvartalstall kan derfor gi signaler om oppbygging av risiko i det finansielle systemet selv om den analyserte perioden er kortere enn i tidligere studier.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. mai 2012 10:01
Publisert 14. mai 2012 10:01