Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor?

Forfatter:
Av Erlend Hellum og Geir-Are Ø. Kårvik
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2012

Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente for den samme tidshorisonten. Siden finanskrisen høsten 2008 har påslagene i pengemarkedsrentene vært høyere enn før, og de har variert vesentlig mer. Påslaget påvirker forholdet mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten. I prognosearbeidet til Pengepolitisk rapport anslår Norges Bank hvordan påslaget i Nibor vil utvikle seg de nærmeste årene. Markedsaktørenes prising av fremtidige påslag i pengemarkedsrentene danner et naturlig utgangspunkt. I denne kommentaren ser vi nærmere på hvordan markedspriser kan brukes til å anslå påslaget i Nibor fremover.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. mars 2012 14:30
Publisert 14. mars 2012 14:30