Norges Bank

Aktuell kommentar

Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU

Forfatter:
Ellen Aamodt
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2012

Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Resten overføres til Statens pensjonsfond utland (SPU). Fordi SPU i sin helhet investeres i utenlandsk valuta, må statens kroneinntekter til SPU veksles om til valuta. Norges Bank ivaretar oppgaven med å kjøpe valuta til SPU for Finansdepartementet. Denne kommentaren beskriver hvordan statens inntekter fra petroleumssektoren kanaliseres til fondet og hvordan deler av inntektene fases inn i norsk økonomi, samt hvordan Norges Bank beregner valutakjøpene til SPU. Kommentaren gir også en sammenheng mellom petroleumsfondsmekanismen og kronekursen, og bankenes innestående på foliokonto i Norges Bank.

Oppdatert versjon - Aktuell kommentar 14/2012

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. februar 2012 14:23
Publisert 22. februar 2012 14:23