Norges Bank

Aktuell kommentar

Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene: 2007-2012

Forfatter:
Tom Bernhardsen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2012

I denne kommentaren vises det at endringer i styringsrenten har hatt bredt gjennomslag til pengemarkedsrentene i Norge og andre land, og at risikopåslagene i pengemarkedsrentene er uavhengig av endringer i styringsrenten. Det gjelder før og under finanskrisen og også de siste par årene.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 6. februar 2012 10:20
Sist endret 6. februar 2012 10:25
Publisert 6. februar 2012 10:20
Sist endret 6. februar 2012 10:25