Norges Bank

Aktuell kommentar

Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker

Forfatter:
Av Thorvald Grung Moe og Bent Vale
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
13/2012

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 27. november 2012 10:00
Publisert 27. november 2012 10:00