Norges Bank

Aktuell kommentar

Dekomponering av gjeldsveksten

Forfatter:
av Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
12/2012

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 27. november 2012 10:00
Publisert 27. november 2012 10:00