Norges Bank

Aktuell kommentar

Misforståtte sentralbankreserver

Forfatter:
Tom Bernhardsen og Arne Kloster
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2012

I det siste har medier i Norge og andre land rapportert om at bankene i euroområdet har økt sine innskudd i ECB kraftig. Det er riktig. Høye innskudd i ECB blir forklart med at bankene ikke vil låne ut til hverandre eller sine kunder, og heller vil sette pengene på konto i ECB. Denne slutningen er misvisende. Det kan hende at bankene ikke ønsker å låne ut, men mengden innskudd i ECB sier ingenting om dette.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 23. januar 2012 15:15
Publisert 23. januar 2012 15:15