Norges Bank

Aktuell kommentar

Utviklingen i konsumprisene siden 2009

Forfatter:
Kjetil Martinsen og Njål Stensland
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
11/2012

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 31. oktober 2012 16:00
Publisert 31. oktober 2012 16:00