Norges Bank

Aktuell kommentar

Om nye virkemidler i pengepolitikken. Avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken

Forfatter:
Ragna Alstadheim
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2011

Innledning
Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. De nye virkemidlene kan bevege prising av verdipapirer i økonomien og slik støtte opp under pengepolitikken. Men tiltakene har også trekk av finanspolitikk ved seg.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 12. april 2011 10:27
Publisert 12. april 2011 10:27