Norges Bank

Aktuell kommentar

Beregninger av boligbehov i Norge

Forfatter:
Birgitte Hovdan Molden
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2011

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 29. november 2011 10:05
Publisert 29. november 2011 10:05