Norges Bank

Aktuell kommentar

Hvordan er norske bankers finansiering satt sammen, og hvordan virker risikopåslagene på bankenes utlånsrenter?

Forfatter:
Erna Hoff
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2011

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 29. november 2011 10:05
Publisert 29. november 2011 10:05