Norges Bank

Aktuell kommentar

Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper

Forfatter:
Haakon Solheim og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2011

Over de siste tyve årene har fordelingen av gjeld og formue endret seg mellom aldersgrupper. Eldre husholdninger har mer gjeld enn før, men holder samtidig en større andel av samlet formue. Selv om gjeldsnivået relativt sett ikke har vokst like mye blant yngre husholdninger, har risikoen knyttet til utlån vokst fordi gjelden har vokst mer enn verdien av boligformuen.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 19. mai 2011 10:00
Publisert 19. mai 2011 10:00