Norges Bank

Aktuell kommentar

Det norske markedet for statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett i lys av nye krav til bankenes likviditetsbuffer

Forfatter:
Haseeb Syed
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2010

Innledning
I denne kommentaren ser vi nærmere på norske bankers investeringsalternativer for å oppfylle forslag til nye internasjonale krav til likviditetsbuffer. Endelige anbefalinger om likviditetskrav fra Basel-komiteen ventes i løpet av desember 2010. Investeringsalternativene i norske kroner ser foreløpig ut til å være norske statspapirer og muligens obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Likviditetskravet vil øke bankenes etterspørsel etter statspapirer og kanskje også etter OMF. Det er uklart om norske OMF kvalifiserer i likviditetsbufferen. Volumet av utstedte norske statspapirer og OMF er imidlertid i stor grad knyttet opp mot bytteordningen, der staten og bankene har byttet statskasseveksler mot OMF for en avtalt periode . Bytteordningens forfall vil trolig påvirke både størrelsen på og eiersammensetningen av statspapir- og OMF-markedet.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 30. november 2010 10:00
Publisert 30. november 2010 10:00