Norges Bank

Aktuell kommentar

Ikke utgitt

Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2010

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 29. november 2010 15:29
Publisert 29. november 2010 15:29