Norges Bank

Aktuell kommentar

Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid?

Forfatter:
Erlend Hellum
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2010

I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen (som et mål på produksjonsgapet) og driftsbalansen i prosent av BNP.

Et større underskudd på den amerikanske driftsbalansen ser ut til å gå sammen med lavere langsiktige statsrenter. En forklaring kan være at driftsunderskuddet i USA gjenspeiler driftsoverskuddet i resten av verden, og at spare-overskuddet utenfor USA presser langsiktige statsrenter ned, i tråd med Bernankes ”saving-glut”-hypotese.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 31. mars 2010 10:00
Publisert 31. mars 2010 10:00