Norges Bank

Aktuell kommentar

Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon

Forfatter:
Unni Larsen og Bente Støholen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2010

For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes økonomiske stilling. Sammen med reduserte skatteinntekter og økte utgifter til blant annet trygdeutbetalinger har dette ført til store offentlige budsjettunderskudd og en markert økning i offentlig gjeld som andel av BNP i de fleste industrialiserte land.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 24. mars 2010 14:06
Publisert 24. mars 2010 14:06